Korzystając z serwisu bpmd.pl, zgadzasz się na urzycie plików cookies. W celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych, serwis majsterdevelopment.pl korzysta z plików cookies.
Informacje o cookies i RODO

Podmiotem zamieszczającym w serwisie budompb.pl informacje w formie plików cookies (ciasteczek) na urządzeniu Użytkownika (komputer, laptop) jest firma BUDOM, z siedzibą w miejscowości Włocławek, 87-800, ul. Duninowska 9, która ma również dostęp do tych danych.

Poprzez serwis budompb.pl pliki cookies mogą być ponadto zamieszczane przez podmioty współpracujące z serwisem, np. agencje reklamowe, reklamodawcy, firmy obsługujące systemy statystyczne i inne.

Pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Nie służą do identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki cookies w urządzeniach użytkownika. Użytkownik może zawsze wprowadzić zmiany ustawień przeglądarki dotyczące „ciasteczek”, np. tak, żeby przeglądarka zablokowała automatyczną obsługę cookies czy każdorazowo informowała o zamieszczanym pliku cookie. Każda z przeglądarek szczegółowo informuje o sposobach obsługi plików cookies.

Pliki cookies są zamieszczane w serwisie budompb.pl w celu jak najlepszego dostosowania zawartości serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności, emisji reklam, utrzymania sesji oraz świadczenia pozostałych usług.

Rodzaje plików cookie, jakie są zamieszczane poprzez serwis:

niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług świadczonych przez serwis budompb.pl, np. uwierzytelniają pliki cookies, zabezpieczające – umożliwiają zapewnienie bezpiecznego korzystania z serwisu budompb.pl, np. służą do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania, wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu budompb.pl, funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie ustawień Użytkownika i personalizację interfejsu Użytkownika, reklamowe – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron serwisu budompb.pl. Zablokowanie plików cookies zamieszczanych poprzez serwis budompb.pl może mieć wpływ na niektóre ze świadczonych przy ich pomocy usług.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest BUDOM

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Jan Kalinowski - jan.kalinowski@majsterabcc.pl.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;KONTAKT

  • BPMD
  • UL. DUNINOWSKA 9
  • 87-800 WŁOCŁAWEK
  • BIURO@BPMD.PL